Najčešće greške koje roditelji prave u prvim godinama

Roditeljstvo je jedan od najodgovornijih poslova i najvećih izazova pred kojim se može naći pojedinac. Za njega ne postoji univerzalni recept, škola ili udžbenik. Ne polaže se ispit i niko ne može proveriti da li je spreman da odgaja dete.

Decenijama se razvijaju različite škole i pogledi na vaspitavanje. Pedagozi i psiholozi nisu saglasni sa tim koji je najbolji način i metod vaspitanja, ali čak i kada bi bilo tako pred roditeljima bi se našao izazov da konkretne savete primene na svoje dete, jer svako dete je drugačije, a to najbolje znaju roditelji koji imaju više dece, koji upoznajući ih moraju da otkrivaju koji je najbolji način vaspitanja koji će primeniti za svakog od njih.

Stručnjaci ističu da se sa odgajanjem deteta počinje i pre nego što se ono rodi, u prenatalnom periodu, a uloga vaspitavanja i podučavanja prati roditeljstvo čak i kada njihova deca odrastu. Svaka faza odrastanja sa sobom nosi različite izazove za roditelje, ali ovom prilikom analizirali smo prve godine života i najčešće greške koje roditelji prave u tom periodu. Važno je istaći da su roditeljske greške najčešće slučajne i nastaju iz neznanja i najboljih namera. Zbog toga je važno o njima razgovarati bez osuđivanja ijednog roditelja.

KASNO POČINJANJE SA VASPITAVANJEM

Svaki psiholog ili pedagog na pitanje “Kada da počnem sa vaspitavanjem svoje bebe?” reći će vam da ste već zakasnili. Iako mnogi roditelji smatraju da bebe samo spavaju i jedu, one su mnogo više od toga. Mnoga istraživanja ukazala su na značaj komunikacije sa bebom dok se ona još nalazi u stomaku. Ukoliko u prenatalnom periodu bebi pevate određenu uspavanku, kada se rodi, ta pesma će joj biti poznata i na nju će reagovati, tako da će vam biti lakše da je umirite poznatom melodijom. Bebina čula postepeno se razvijaju od prvog dana, zbog čega je važno pravilno ih stimulisati. Beba prepoznaje glasove roditelja, prepoznaje njihove likove, zahteva pažnju, brigu i sigurnost. Važno je od prvog dana pratiti dete kako biste što bolje shvatili signale koje vam šalje, upoznali njegove potrebe i uspostavili međusoban odnos. U toku prve godine bebin mozak razvija se brže nego u bilo kom drugom razdoblju života. Iskustva koja proživljavamo u prvih 1000 dana života određuju kakve ćemo ličnosti postati kada odrastemo. U kojoj meri ćemo biti emotivno i mentalno zdravi i stabilni u mnogome zavisi od kvaliteta odnosa sa roditeljima i njihove uloge u prvim danima našeg dolaska na svet. Zbog toga je važno bebi pružiti ljubav, sigurnost i toplinu i stimulisati njeno učenje i razvoj tako što ćete joj pričati, čitati, pevati, maziti se i igrati sa njom.

DAVANJE LOŠEG PRIMERA

Jedan od osnova uspešnog vaspitavanja je da deci dajete primer. Poznato je da deca oponašaju svoje roditelje i da često ponavljaju reči ili postupke koje su čuli i videli. Ukoliko se pred decom svađate, nepristojno ponašate ili psujete ne možete od njih očekivati lepo ponašanje. Deca upijaju sve što vide oko sebe, zbog toga ćete ih najlakše lepo vaspitati tako što ćete se i sami ponašati na način na koji želite da se oni ponašaju. To uključuje i vaš način ishrane, vođenje računa o ličnoj higijeni, domaćinstvu, odnose u porodici, način na koji provodite slobodno vreme i ophodite se prema osobama iz okruženja. Teško ćete dete naučiti ljubavi prema čitanju ukoliko vas nikada nije videlo sa knjigom. Ukoliko su svađa i vikanje načini komunikacije u vašoj porodici, to neretko može rezultirati agresijom koju će vaše dete pokazivati prema drugoj deci ili vama. Zapamtite da mnogo jači efekat od toga što ćete svom detetu reći kako treba ili ne treba da se ponaša, imaju dela koja činite često nesvesni da i u tim trenucima vaspitavate dete.

PREZAŠTIĆENOST

Mladi roditelji prirodno se suočavaju sa različitim strahovima i potrebom da svoje dete zaštite od opasnosti. Veoma je važno kao roditelj biti obazriv i voditi računa da se dete ne povredi, međutim kako bi dete naučilo da se samo čuva moramo ga pustiti da stekne različita iskustva. Normalno je da mališani u igri oderu kolena, a jedini način da dete nauči da se dočeka na dlanove je da ga pustite da padne na bezbednoj površini. Ukoliko dezinfikujete sve predmete sa kojima dete dolazi u kontakt, ono neće uspeti da stekne imunitet i biće podložnije alergijama i bolestima.

PRETERANA IZLOŽENOST EKRANIMA

O negativnim efektima preterane upotrebe modernih tehnologija sve se više govori. Ekrani mogu veoma loše uticati na razvoj dece u njihovim prvim godinama, zbog čega treba izbegavati da dolaze u kontakt sa njima. Umesto tableta ponudite im slikovnicu, zanimljivu igračku, plastelin ili bojice.

NEDOVOLJNO KRETANJA

Današnji način života kada deca sve manje vremena provode u parkovima i na igralištima negativno utiče na njihovu socijalizaciju, razvoj motorike, ali i intelektualni razvoj. Već u prvim mesecima bebu treba spuštati na ravnu površinu, kako na leđa, tako i na stomak, igračkama stimulisati njene pokrete i okretanja. Deca imaju potrebu da potroše energiju, zbog čega im je potrebno da trče, skaču i aktivno se igraju. Svakodnevna fizička aktivnost jače mišiće, pomaže rast kostiju, poboljšava koordinaciju, pravilno držanje tela, spretnost, vitkost, razvijanje osećaja za ravnotežu i ojačava imunitet.

NEDOSLEDNOST

Jedno od osnovnih pravila vaspitanja je da budete dosledni u njemu. Roditelji moraju biti usaglašeni oko pravila koja uspostavljaju i odluka koje donose u vezi sa svojom decom. Pred decom nikada ne smete pokazati neslaganje i suprotstavljati se stavu koji je prethodno izneo drugi roditelj. Na ovaj način možete samo zbuniti dete koje neće shvatiti koje je ponašanje poželjno ili zabranjeno. Ukoliko se ne slažete sa dozvolom ili kaznom koju je drugi roditelj odredio, to morate raspraviti bez prisustva deteta. Neminovno je da nekada preispitujete svoje odluke nesigurni da li postupate na ispravan način. Dete vas može moliti, plakati ili praviti scenu u javnosti, koja je noćna mora svakog roditelja, ali u tim situacijama se setite da je mnogo manji problem šta će vaši prijatelji ili rođaci pomisliti od toga da ne budete dosledni u vaspitanju. Ukoliko jednom popustite detetu i ne pokažete koja je posledica određenog ponašanja, sledeći put su mnogo manje šanse da će vas dete poslušati.

Još nema komentara.

Šta Vi mislite?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: