Otkrijte kako je izgledao pozorišni život u Srbiji u 19. veku

“Božidarac Online” i “Fragmenti prošlosti” u sredu 21. aprila u 20 časova organizuju onlajn predavanje pod nazivom ’’Pozorišni život u Srbiji 19. veka’’. Predavanje je zasnovano na naučnom radu predavača “Od komada sa pevanjem i pucanjem do prve srpske opere“ koji je objavljen u časopisu “Teatron“ Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. 

Pozorište je imalo ključnu ulogu u razvitku kulture kod Srba u 19. veku koji su tada još uvek tragali za svojom autentičnom kulturom. Pored toga, imalo je ne samo kulturni, već i socijalni i politički uticaj. Pozorišnim repertoarom snažila se ideja oslobođenja krajeva koji su još uvek bili pod vlašću Osmanskog carstva, profilisao nacionalni identitet u zemlji koja je vekovima bila pod tuđinskom vlašću, uzdizale zasluge vladajućih dinastija i kreirale poželjne slike o njima.  Uloga muzike u ranom srpskom pozorištu bila je gotovo u ravni sa njegovim dramskim aspektom. Sve ozbiljniji dramski repertoar zahtevao je vremenom da sprega muzike i dramskog izraza bude što uravnoteženija. Prirodan, raznovrstan i ravnomeran razvoj komada sa pevanjem uslovio je pojavu prvih pokušaja da Srbi stvore svoju prvu operu, do čega je konačno i došlo na samom početku 20. veka, vremenu izuzetno plodnom za srpsku kulturu.

Prva srpska opera „Na uranku“ bila je prirodno nadovezivanje na sve ozbiljniji muzički jezik koji je svoj pun razvitak dosegao u komadima sa pevanjem. U tom smislu, u fokusu ovog predavanja biće razvoj pozorišnog života, kao i put koji je pređen od jednostavnih komada sa pevanjem do prve srpske opere koja će u drugom delu predavanja biti detaljnije opisana uz muzička objašnjenja predavača. 

Predavanje će održati Milorad Stokin koji se bavi istraživačkim i predavačkim radom u domenu srpske kulturne istorije. Autor je jedne knjige i više naučnih radova. Autor je i urednik stranice Fragmenti prošlosti koju trenutno na Fejsbuku i Instagramu prati preko 150.000 ljudi. Po vokaciji je master muzički umetnik – solo pevač, a trenutno je masterant kulturologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Prijave za ovo izuzetno zanimljivo predavanje su na linku.

Još nema komentara.

Šta Vi mislite?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: