Materijal na web stranicama portala La Vie zaštićen je autorskim pravom.

Materijal sa portala La Vie ne sme biti kopiran, izdavan, prevođen, niti na bilo koji drugi način distribuiran ukoliko se prethodno o istom ne obavesti uredništvo slanjem mejl na lavie.rs@yahoo.com i ukoliko se ne navede direktni izvor (uključujući link ka izvornom članku).Svi podaci na web stranicama portala lavie.rs dostupni su za upotrebu jedino u svrhu informisanja.